Home
MarisSonores
Kees vertelt het verhaal vanuit zijn eigen standpunt......

´╗┐´╗┐Voor dat we hier kwamen wonen woonde we in Nagele (Noordoostpolder) en waren daar lid van de muziekvereniging "De Zeeschelp".

We waren met 3 leden uit ons gezin lid van die vereniging.
De vereniging bestond toen nog uit 16 leden toen wij in 1964 verhuisden naar de Flevopolder bleven er nog 13 leden over.
Men besloot toen de vereniging tijdelijk op non actief te zetten.
Later hebben we nog instrumenten geleend van "de Zeeschelp".

De heer van Assem werkte in die tijd als vertegenwoordiger bij Lelyland (nu Agrifirm) en bezocht alle pachters. Zo kwam hij ook bij mijn vader.

Van Assem kwam van Dordrecht en daar had mijn vader ook even gewoond (1939-1942).
Ze hadden toen een gezamelijk gesprekspunt of ze elkaar uit die tijd kenden weet ik niet, maar ik denk het niet.
Ze besloten om een muziekvereniging op te richten. Er werd afgesproken dat Van Assem als hij mensen bezocht op zijn route gelijk zou polsen of er ook een instrument werd bespeeld of dat men bereid was om het te leren.
Mijn vader zou de middenstand bezoeken om een bijdrage.

Ook is hij naar het openbaar lichaam geweest voor een bijdrage. De Gemeente bestond nog niet, dat was het "openbaar lichaam" en viel rechtsstreeks onder Den Haag. Totaal was er een bedrag van 10.500,00 gulden waarvoor blaasinstrumenten werden gekocht. Geld voor trommels was er niet daarvoor werd een lening bij de bank afgesloten.

Men moest wel hoofdelijk garant staan voor die lening dat gaf binnen het bestuur (de
oprichtingscommissie werd het eerste bestuur) toch wel wat problemen.
Van Assem maakte op zijn rondgang als het kon iedereen lid. Verschillende eerste leden haakten ook al af voor ze een instrument hadden.
Wij zijn toen we begonnen te spelen in het lesboek (Lussenburg!!) begonnen.

Na een aantal jaren ik denk 1 a 2 was het ledental zo ver gedaald dat er een nieuwe leden werf actie op touw werd gezet en we weer in het lesboek begonnen.